Wat is Reiki

Reiki is een techniek om Levensenergie tastbaar en werkzaam te maken. Het woord Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’).

Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is “universele levensenergie”. In oosterse culturen staat deze energie ook wel bekend als Shakti. Bij het toepassen van Reiki worden het fysieke lichaam, het emotionele, het mentale en het spirituele aangesproken.

Mikao Usui: de grondlegger van Usui Reiki

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf “Usui Reiki Ryoho” noemde. “Ryoho” is Japans voor ‘therapie’. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Reiki naar Europa

Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui. Jaren na de dood van Usui begon hij zijn eigen school en kliniek. Hij veranderde dingen aan Usui’s onderwijs en gaf dit door in zijn eigen school. Zijn school/kliniek had de naam: Hayashi Reiki Kenkyû Kai.

Hawayo Takata was een leerlinge van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen. Eerst naar Hawaï, vervolgens de rest van Amerika en Canada en daarna bereikte het systeem de kust van Europa. Haar masterstudenten namen na haar door in 1980  het initiatief om de procedures en symbolen te standaardiseren. Deze gewijzigde vorm wordt Usui Shiki Ryoho (Usui System of Natural Healing / Usui Systeem van Natuurlijk Genezen) genoemd. Ook wordt er naar deze stroming gerefereerd met de termen “traditioneel Usui Reiki” en “Usui Reiki”.

Reiki in Nederland

Inger J.F. Droog introduceerde het Usui System of Reiki Healing in Nederland in 1984 en in België in 1985. Haar cursussen bleken in een behoefte te voorzien en werden druk bezocht. Voor Nederland betekende dit een ongekende ontwikkeling van Reiki.

Sita van den Nieuwendijk werd in 1998 Reikimaster. Zij is ingewijd  door Hans Schoonhoven in het Usui systeem van natural healing. Zij begon een praktijk in Alkmaar, waar zij Reiki behandelingen aanbiedt in combinatie met oracle card readings en coaching. Ook een Reiki cursus of Reiki mastertraining hoort bij de mogelijkheden. Bijzonder is de combinatie van Reiki met inzichten uit de Veda’s en yoga.

Comments are closed.